Κριτές 2023

Έμπειροι κι εξειδικευμένοι γευσιγνώστες κι επαγγελματίες, προερχόμενοι από πολυποίκιλα πεδία δράσης, στελεχώνουν τα πάνελ αξιολόγησης των Specialist Awards της Specialist Awards Gourmet Exhibition.

Η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει με πολλαπλά κριτήρια και μια καινοτόμο διαδικασία που εφαρμόζουν τα Specialist Awards και βασίζονται στις 5 αισθήσεις καθώς και στο νέο κριτήριο UMAMI που εισάγουν τα Specialist Awards στη διαδικασία αξιολόγησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τα πάνελ θα ανακοινώνονται στο www.specialistawards.com.