Είσοδος

Η Gourmet Exhibition είναι ανοιχτή για το κοινό και τους επαγγελματίες.

Η είσοδος για το εμπορικό κοινό είναι δωρεάν. Οι επαγγελματίες παρακαλούνται να επιδεικνύουν την πρόσκληση τους ή την εμπορική τους ταυτότητα.

Γενική είσοδος:                               5 ευρώ κατ’ άτομο

Εισιτήριο διάρκειας 3 ημερών:   12 ευρώ κατ’ άτομο

Τα εισιτήρια έχουν διάρκεια 1 ημέρα ή 3 ημέρες αντίστοιχα και περιλαμβάνουν συμμετοχή σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις.

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθεύεστε από την είσοδο της έκθεσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας της, από το παντοπωλείο Olicatessen και από την viva.gr.