Κριτές

Έμπειροι κι εξειδικευμένοι γευσιγνώστες κι επαγγελματίες, προερχόμενοι από πολυποίκιλα πεδία δράσης, στελεχώνουν τα πάνελ αξιολόγησης των Specialist Awards της Gourmet Exhibition.

Η κριτική επιτροπή θα βαθμολογήσει με πολλαπλά κριτήρια και μια καινοτόμο διαδικασία που εφαρμόζουν τα Specialist Awards και βασίζονται στις 5 αισθήσεις καθώς και στο νέο κριτήριο UMAMI που εισάγουμε στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η κριτική επιτροπή θα ανακοινωθεί δημόσια πριν τη διαδικασία αξιολόγησης.