Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο του 2021.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πρώτοι ενημέρωση για τους βραβευθέντες. Έπειτα θα ακολουθήσουν δημόσιες ανακοινώσεις και δελτία τύπου, καθώς και αποστολή βραβείων και αυτοκόλλητων-σφραγίδων.