Αποστολή δειγμάτων

Για κάθε συμμετοχή θα αποστέλλονται 3 δείγματα, τα οποία πρέπει να είναι τυποποιημένα και να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση, με τις ετικέτες και όλες τις πληροφορίες πάνω στο προϊόν, όπως ακριβώς διανέμονται και πωλούνται στα ράφια.

Τα δείγματα θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη διοργανώτρια εταιρεία από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαρτίου 2021. Τα δείγματα θα φυλάσσονται σε κατάλληλο χώρο από τη διοργανώτρια εταιρεία και θα μεταφερθούν με ασφάλεια στους χώρους διεξαγωγής της αξιολόγησης.

Τα δείγματα που θα παραληφθούν νωρίτερα ή αργότερα από τις παραπάνω ημερομηνίες δε θα γίνονται αποδεκτά και δε θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης, ενώ δε θα επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής τους. 

Η αποστολή των δειγμάτων γίνεται πόρτα-πόρτα, ενώ συνιστάται η χρήση εταιρείας courier. Στη συσκευασία αποστολής θα αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας και η ένδειξη “SPECIALIST AWARDS 2021”. Εσωτερικά του δέματος, θα αναγράφονται σε ένα χαρτί οι πληροφορίες και οι τίτλοι των προϊόντων, σε αντιστοιχία με τις κατηγορίες που συμμετέχουν στα βραβεία. Το κόστος αποστολής των δειγμάτων επιβαρύνει αποκλειστικά τον συμμετέχοντα. Στο πακέτο αποστολής θα περιλαμβάνεται, τέλος, αντίγραφο πληρωμής.

 

Διεύθυνση αποστολής

SPECIALIST AWARDS by Gourmet Exhibition

Βίκτωρος Ουγκώ 4

Θεσσαλονίκη – 54625

Ελλάδα